"Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Om du fortsätter antar vi att du godkänner att din webbläsare tar emot cookies från vår hemsida. Se våra cookievillkor för mer information om cookies och hur de kan hanteras. "

FAQ

Vad är en LEI-kod?

LEI är en förkortning för den juridiska personidentifieraren.

En LEI-kod gör det möjligt att unikt identifiera företag och andra juridiska personer (föreningar, stiftelser etc.) för att säkerställa öppenhet på de globala finansmarknaderna.

LEI-koden kan jämföras med ett globalt företagsregisternummer.

Koden består av 20 tecken och är en alfanumerisk kod baserad på den globala ISO 17442: 2012-standarden.

Koden består av fyra element:

  • Tecken 1-4: Identifierar vilken LOU som har utfärdat koden.
  • Tecken 5-6: Reserveras för framtida funktionalitet.
  • Tecken 7-18: Identifierar den enskilda juridiska personen.
  • Tecken 19-20: Två kontroll siffror.

Vem ska ha en LEI-kod?

Alla juridiska personer som vill sälja eller köpa värdepapper måste ha en LEI-kod från och med den 3 januari 2018. Begreppet juridisk personlighet omfattar alla typer av företag, föreningar, stiftelser och stipendier och mer.

Fysiska personer identifieras med sitt nationella identifikationsnummer och har därför ingen LEI-kod.

Vem kontrollerar LEI-systemet?

LEI-kodsystemet förvaltas centralt av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). GLEIF är en internationell ideell organisation med huvudkontor i Basel, Schweiz. GLEIFs uppgift är att stödja genomförandet och användningen av LEI-koder för att förbättra insynen i den globala finansiella affärsverksamheten. Du kan läsa mer om GLEIF på deras hemsida.

Ska enskilda företag ha en LEI-kod?

Enskilda företag måste i de flesta fall inte ha en LEI-kod. Du kan kontakta oss om du är osäker på om du behöver en LEI-kod.

Ska jag ha en LEI-kod för mitt holdingbolag?

Ja, om du vill handla värdepapper genom ditt holdingbolag.

Ska jag ha en LEI-kod för mitt operativa företag?

Ja, om du vill handla värdepapper genom ditt operativbolag. Annars krävs inte en LEI-kod.

Vad är en LOU?

LEI-koder utfärdas av ackrediterade lokala operativa enheter (LOU), vilka är GLEIF-godkända organisationer. LOU har mandat att skapa, modifiera och förnya LEI-koder. Alla skapade LEI-koder lagras i en öppen databas på GLEIF.

Vad kostar en LEI-kod?

Det beror på om du behöver skapa, förnya eller flytta en LEI-kod.

Du kan se våra priser här.

Hur lång tid tar det för att få en LEI-kod?

Det tar vanligtvis mellan 2-5 arbetsdagar att få en LEI-kod.

Om du behöver få din LEI-kod snabbt kan du välja vår Premium LEI-registrering. Våra specialister hanterar hela processen och vi kan vanligtvis leverera LEI-koden samma dag. I vissa fall kan det ta 1-3 arbetsdagar.

Kan jag handla så fort jag får mitt LEI-nummer?

Globala LEI-registret (GLEIF) uppdaterar sina LEI-nummer en gång per dag klockan 13.00 CET. Vissa banker och mäklare kräver att LEI-nummer verifieras i registret innan de tillåter sina kunder att handla. Det innebär att vissa kunder kanske inte får handla värdepapper genom sin bank eller mäklare tills följande dag efter kl. 13.00.

Vilken information behöver jag för att få en LEI-kod?

Du måste använda ditt företagsregistreringsnummer (CVR-nummer) såväl som eventuell uppgifter om ägarstrukturen. I de flesta fall kan vi få denna information baserat på ditt CVR-nummer, men i vissa fall krävs några klargörande frågor.

Jag behöver mer än en LEI-kod. Kan jag skapa flera LEI på en gång (bulkregistrering)?

Ja. Kontakta oss på info@globalfinreg.com om du behöver registrera flera LEI-koder samtidigt.