"Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Om du fortsätter antar vi att du godkänner att din webbläsare tar emot cookies från vår hemsida. Se våra cookievillkor för mer information om cookies och hur de kan hanteras. "

Persondatapolitik

Denna sekretesspolicy förklarar hur Global FinReg A / S behandlar och skyddar din personliga information.

1. Data Manager


Den juridiska personen som ansvarar för behandlingen av din personliga information är:
Global FinReg A/S
Saralyst Allé 40
8270 Højbjerg
Reg. 38962639
info@globalfinreg.com

2. Beskrivning av behandlingen


Business to business

Global FinReg A / S säljer inte produkter eller tjänster till privatpersoner.

Personuppgifter används endast som ett medel för kontakt och kommunikation med företag och andra juridiska personer i samband med behandling av data för LEI-kodapplikationer.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

• Namn på kontaktperson
• E-mail
• Telefonnumner

Vi samlar in information från följande källor

• Direkt från dig
• Från lokala och globala företagsregistret
• Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, till exempel. telefonkatalog och webbplatser

Vi behandlar din personliga information baserat på följande behandlingsbasis

• Att effektivt samarbeta med våra lokala operativa enheter i samband med utgivning och underhåll av LEI-koder.

Vi kan avslöja din personliga information under följande omständigheter

(i) För framtida anslutna företag
(ii) Vi samarbetar med leverantörer (LOU) för att stödja vår verksamhet för att ansöka och utfärda LEI-nummer till alla typer av juridiska personer där ett LEI-nummer krävs för att möjliggöra finansiella transaktioner.
(iii) Om det krävs av domstolsbeslut eller tillämplig lag.

Vi kommer att behålla personlig information så länge som nödvändigt för de angivna ändamålen

• I samband med samarbete och försäljning samt leverans av produkter och tjänster lagrar vi dina personuppgifter i upp till 6 år efter att kundrelationer har slutförts enligt den danska bokslutslagen, om inte det finns särskilda skäl att lagra informationen under en längre period.
• I allmänhet kommer personliga uppgifter om allmänna förfrågningar från oregistrerade kunder att raderas efter 1 år, såvida det inte finns särskilda skäl för att lagra informationen under en längre tid.

Marknadsföring

Personuppgifter används för marknadsföring, inklusive inriktning på vår kommunikation med dig baserat på dina intressen och beteenden (digitalt beteende på våra webbplatser och inköpshistorik) för att skicka relevant marknadsföring.
Produktutveckling och statistik
• Personliga uppgifter samlas in genom användningen av våra webbplatser för undersökningar, statistik och analyser för att förbättra produkter, tjänster och teknik.

Statistik

• Personuppgifter används för att sammanställa statistik för din och andras användning av vår webbplats.

Användarupplevelse optimering på webbplatsen • Personlig information samlas in genom din användning av vår hemsida. Vi använder denna information för att optimera användarupplevelsen på vår hemsida och de tjänster vi erbjuder.

3. Konsekvenser av behandlingen


När vi behandlar personuppgifter om dig för marknadsföringsändamål ska vi analysera och profilera dig baserat på ditt beteende, för att göra vår marknadsföring och annan kommunikation så relevant som möjligt för dig.

4. Överföringar till länder utanför EU / EEA


Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU / EES inklusive USA.
USA utvärderas av kommissionen som ett land som i allmänhet säkerställer, genom lagstiftning eller genom andra åtgärder, en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

5. Obligatorisk information


Följande information är obligatorisk:
• Namn, e-mail adress och telefonnummer

6. Dina rättigheter


Du har följande rättigheter:
• Du har rätt att begära inblick, rättelse eller radering av din personliga information.
• Du har också rätt att motsätta sig behandlingen av din personliga information och begränsa behandlingen av din personliga information.
• Om behandlingen av din personliga information baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen som gjorts innan du återkallar ditt samtycke.
• Du har en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandlingen av din personliga information för direktmarknadsföring, inklusive riktade marknadsföring. Du kan göra det genom att skicka ett mail till info@globalfinreg.com.
• Du har rätt att få de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
• Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en datatillsynsman, t.ex. Datainspektionen
Du har alltid möjlighet att avsluta prenumerationen från vår e-postkommunikation genom att skicka ett mail till info@globalfinreg.com
Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig via denna webbplats. Den nuvarande versionen av denna policy finns på vår hemsida www.leinummer.dk/home/personal data

Last updated: [30.08.2018]